www.kerken-waddinxveen.nl

Bethelkerk (website)
Hervormde  gemeente (PKN), wijkgemeente noord
Adres: Bilderdijklaan 1 (2741 AP)
Diensten: zondag 9.30 en 17.00 uur
Predikant: ds T.L.J. Bos
Scriba:
H.G. Kranendonk

Brugkerk (website)
Hervormde  gemeente (PKN), wijkgemeente oost
Adres: Kerkweg 232 (2742 VW)
Diensten: zondag 9.30 en 17.00 uur
Predikant: ds. C. H. Bijl
Scriba: W.H. van der Kolk

De Rank (website)
Protestantse Gemeente Waddinxveen (PKN)
Adres: Coenecoop College / Oude Dreef 6 (2741 SR)
Diensten: zondag 10.00 en 18.30 uur
Predikant: ds. J. Overeem
Scriba: E. Begeer

De Hoeksteen (website)
Hervormde  gemeente (PKN), wijkgemeente west
Adres: Esdoornlaan 2 (2742 XG)
Diensten: zondag 9.30 en 18.30 uur
Predikant: (vacant)
Scriba:
W. Bos

Ichthus (website)
Baptistengemeente
Adres: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1 (2742 VS)
Dienst: zondag 10.00 uur
Oudsten:
Informatie: Secretariaat

Immanuëlkerk (website)
Hervormde Immanuëlkerkgemeente (PKN)
Adres: Prinses Beatrixlaan 2 (2741 DH)
Dienst: zondag 10.00 uur (nov. t/m apr.) / 9.30 uur (mei t/m okt.) (afwisselend in Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk)
Predikant:
ds. T. Gaastra
Scriba: W. van Eijk

Impact Church (website)
Evangelische gemeente
Adres: Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon) (2741 MX)
Samenkomst: zondag 10.30 uur
Voorgangers:
Arjan & Phebe Hogebrug
Info: E-mail

Kruiskerk (website)
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Adres: Passage 11 (2741 HB)
Diensten: 8.45, 10.30 en 16.30 uur
Predikant:
ds. E. Brink en ds. L.M. van der Veen
Scriba: [scriba]
De Morgenster (website)
Hervormde  gemeente (PKN), wijkgemeente zuid
Adres: Sterrenlaan 1 (2743 LW)
Diensten: zondag 9.30 en 17.00 uur
Predikant:
Ds W.M. Dekker
Scriba:
B. van der Roest

Ontmoetingskerk (website)
Gereformeerde Kerk (PKN)
Adres: Groensvoorde 3 (2742 DJ)
Diensten: zondag 9.30 uur (afwisselend in Ontmoetingskerk en Immanuëlkerk)
Predikant:
ds. H.G. van Viegen
Scriba: P. Kromhout

Remonstrantse kerk (website)
Remonstrantse Gemeente Waddinxveen
Adres: Zuidkade 59 (2741 JC)
Diensten: zie de website
Predikant:
dr. M.F.C. (Martijn) Junte
Secretaris: mw. Wietske Mulder-Geerling

Victorkerk (website)
Rooms-katholieke Parochie
Adres: Zuidkade 175 (2741 JJ)
Diensten: zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00 uur
Pastoor: D. van Klaveren
Informatie: Parochiesecretariaat

Laatste wijziging op deze pagina 9 september 2020
Opmerkingen graag mailen naar de Webmaster